O MNIE

W swojej pracy terapeutycznej odwołuję się nie tylko do wiedzy akademickiej opisującej psychikę i ludzkie zachowania ale także do wschodnich koncepcji holistycznego pojmowania człowieka, które traktują istotę ludzką jako całość łącząc jej przeżycia psychiczne z procesami biologicznymi, energetyką ciała i duchowością.
Wykorzystuję własne potencjały i zdobytą wiedzę aby zainspirować ludzi do poszukiwania ich własnego szczęścia i równowagi psychicznej.

mgr Dominika Mastalerz

Moje wykształcenie psychologiczne

  • 5 letnie Jednolite Studia Magisterskie na Kierunku Psychologii (Warszawa) o specjalności – Psychologia Kliniczna
  • Studium Nauczycielskie o specjalności: Nauczanie Początkowe
  • Podyplomowe Studium z Zakresu Psychoterapii Systemowej Rodzin w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie
  • Studium Psychoterapii Uzależnień Vis Salutis w Łodzi zakończone dyplomem Specjalisty Uzależnień