Kontrakt psychoterapeutyczny – Terapia Totalna – DM

1. Kontrakt zawarty jest na nie krócej niż miesiąc (4 sesje – 1 raz w tygodniu we wspólnie umówionych terminach).

2. Czas trwania sesji – 60 min. z możliwością przedłużenia w wyjątkowych sytuacjach.

3. Spotkania sesyjne odbywają się w trybie online lub osobiście. Sposób komunikacji ustalamy indywidualnie w zależności od potrzeb i możliwości.

4. Sesję można odwołać na co najmniej 48 godz. przed jej rozpoczęciem, w innym przypadku kwota za nieodbytą sesję jest bezzwrotna.

5. Sesje nie mogą być nagrywane przez żadną ze stron.

6. Obie strony obowiązuje pełna dyskrecja związana z terapią.

7. Koszt jednej sesji – 50 Euro lub w przeliczeniu na PLN zgodnie z kursem na dzień płatności.

8. Przy zakupie kolejnego- nowego- miesięcznego pakietu sesji otrzymasz – 10 % rabatu.

9. Płatność za cały pakiet winna być uiszczona przed rozpoczęciem pierwszej sesji na wskazane konto.

9. Zaakceptowanie kontraktu (ustne lub pisemne) wiąże się ze zgodą na warunki kontraktu oraz na przetwarzanie danych osobowych.

10. Kontrakt terapeutyczny można rozwiązać za porozumieniem stron w szczególnych przypadkach.

11. Wszelkie modyfikacje kontraktu wymagają zgody terapeuty.

10. Kontrakt do wglądu znajduje się na stronie: www.dominikamastalerz.eu.

11. Kontakt: terapiatotalna@gmail.com