Kontrakt psychoterapeutyczny – Terapia Totalna

1. Kontrakt zawarty jest na sesje terapeutyczne we wspólnie umówionych terminach.

2. Czas trwania sesji – 60 min. z możliwością przedłużenia w wyjątkowych sytuacjach.

3. Spotkania sesyjne odbywają się w trybie online lub osobiście w gabinecie. Sposób komunikacji ustalamy indywidualnie w zależności od potrzeb i możliwości.

4. Sesję można odwołać na co najmniej 24 godz. przed jej rozpoczęciem, w innym przypadku kwota za nieodbytą sesję jest bezzwrotna.

5. Sesje nie mogą być nagrywane przez żadną ze stron.

6. Obie strony obowiązuje pełna dyskrecja związana z terapią.

7. Przy zakupie pakietu 5 sesji i jednorazowej płatności można uzyskać rabat w wysokości – 20 %

8. Płatność za cały pakiet winna być uiszczona przed rozpoczęciem pierwszej sesji na wskazane konto.

9. Zaakceptowanie kontraktu (ustne lub pisemne) wiąże się ze zgodą na warunki kontraktu oraz na przetwarzanie danych osobowych.

10. Kontrakt do wglądu znajduje się na stronie: www.dominikamastalerz.eu.

11. Kontakt: terapiatotalna@gmail.com

aktualizacja 22.11.2023